-->

H2: Năng lượng tương lai (Kỳ 8)

09:00 | 01/07/2020

|
Khả năng lưu trữ trong cả ngắn và dài hạn là yếu tố thuận lợi giúp nhiên liệu hydro có thể cạnh tranh như một nguồn năng lượng so với điện năng.

Ngày nay, các nhà sản xuất hydro chủ yếu ứng dụng các công nghệ lưu trữ hydro bằng phương pháp vật lý như lưu trữ khí hydro nén ở nhiệt độ thấp, hóa lỏng hoặc lưu trữ kết hợp. Tùy thuộc vào loại lưu trữ vật lý (figure 22) mà áp suất hydro trong bể chứa có thể giao động trong khoảng từ 0,6 Mpa đến 70 Mpa và nhiệt độ giảm từ nhiệt độ thường (15-25 độ C) xuống 0 độ tuyệt đối (250 độ C).

  • vietinbank
  • pvp-ctcp