Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 134, phát hành thứ Ba ngày 25/10/2022

08:58 | 24/10/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 134 có những bài tiêu biểu: ^ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam làm việc với các đơn vị dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu ^ Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết ^ Chiến lược Quy hoạch phát triển năng lượng: Gốc có vững, cây mới bền ^ Vàng trắng giữa đại dương ^ Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 134, phát hành thứ Ba ngày 25/10/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 134 có những bài tiêu biểu:

- Chủ tịch HĐTV Petrovietnam làm việc với các đơn vị dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu

- Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

- Chiến lược Quy hoạch phát triển năng lượng: Gốc có vững, cây mới bền

- Vàng trắng giữa đại dương

- Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps