Điện lực Củ Chi mời thầu nâng cấp và phát triển trạm biến thế

15:47 | 25/06/2018

|
Gói thầu: số 08.TV.18 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT cho công trình: Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực thuộc tuyến 22kV Hòa Phú 3, Đông Nam 2, Hội Thạnh, Bàu Đá, Bàu

Bên mời thầu

Z003561 - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi

Chủ đầu tư

+ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Củ Chi + Địa chỉ: 396 QL22 Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh + Điện thoại: 028.22.255.244, Fax: 028. 22.255.221

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Số hiệu KHLCNT

20180665315

Tên KHLCNT

Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải thuộc các tuyến dây 22kV trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018

Tên gói thầu

Gói thầu số 08.TV.18: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT cho công trình: Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực thuộc tuyến 22kV Hòa Phú 3, Đông Nam 2, Hội Thạnh, Bàu Đá, Bàu

Tên dự toán mua sắm

Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải thuộc các tuyến dây 22kV trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018

Nguồn vốn

KHCB

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

50 Ngày

Nội dung chính của gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận HSDT từ ngày

23/06/2018 - 10:46

Đến ngày

16/07/2018 - 10:00

Mua hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm mở thầu

16/07/2018 - 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

573.162.501 VND(Năm trăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm lẻ một đồng chẵn)

Hồ sơ mời thầu

Quyết định phê duyệt Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu Chương II: Bảng dữ liệu Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương IV: Các biểu mẫu HSDT [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương V: Điều khoản tham chiếu Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng Tệp tin khác: 2018/06/20180665352-00_Ho so moi thau goi thau so 08.pdf

Cổng thông tin Đấu thầu

  • pvgas