Cốc, đĩa giấy nhiễm chì?

17:19 | 03/10/2013

|
Theo Cục An toàn thực phẩm, với việc thôi nhiễm kim loại chì với hàm lượng từ 0,36 - 0,45µg/l, và thôi nhiễm asen với hàm lượng từ 0,35 - 0,81µg/l, các mẫu sản phẩm cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bảo đảm an toàn theo quy định.

(Ảnh minh họa)

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia vừa lấy mẫu xét nghiệm đối với sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy đựng thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là loại dụng cụ được nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm sử dụng và dư luận đang lo ngại về sự an toàn của chúng khi đựng thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã lấy 6 mẫu cốc giấy, đĩa giấy tại các chợ: Hôm, Đồng Xuân và Nguyễn Cao ở Hà Nội để kiểm nghiệm. Trong đó, 4 mẫu đĩa giấy, cốc giấy sản xuất trong nước và 2 mẫu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 4/6 mẫu có thôi nhiễm kim loại chì và 3/6 mẫu có thôi nhiễm asen nhưng đều trong giới hạn cho phép về các chỉ tiêu kim loại nặng đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, với việc thôi nhiễm kim loại chì với hàm lượng từ 0,36 - 0,45µg/l, và thôi nhiễm asen với hàm lượng từ 0,35 - 0,81µg/l, các mẫu sản phẩm cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bảo đảm an toàn theo quy định.

Kết luận này phần nào góp phần xóa đi những nghi ngại của dư luận về sự an toàn của các loại dụng cụ này.

Phan Linh