Chuyển đổi năng lượng: "Hãy để các quốc gia làm theo khả năng của họ"

14:46 | 27/10/2021

|
(PetroTimes) - Quá trình chuyển đổi năng lượng phải giúp đạt được một thế giới không có carbon vào năm 2050. Nhưng đối với các nước châu Phi, xu hướng này có thể làm chậm nỗ lực tiếp cận điện năng cho tất cả mọi người.
Chuyển đổi năng lượng:

Là khách mời ngày 22 tháng 10 để thuyết trình về tình trạng mất an ninh trong lĩnh vực dầu mỏ Nigeria trong Hội nghị All Nigeria Editors’ Conference lần thứ 17 ở Abuja, Mele Kyari (ảnh), người đứng đầu công ty Nigeria Petroleum Corporation (NNPC), đã kêu gọi “công bằng năng lượng” trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Theo ông, việc thực hiện chuyển đổi năng lượng mà không tính đến các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của các quốc gia khác nhau sẽ dẫn đến những biến động có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề an ninh ở các nước đang phát triển, chẳng hạn như Nigeria.

Ông giải thích: “Nói về chuyển đổi năng lượng, quan điểm của tôi là cần phải có sự công bằng về năng lượng, nghĩa là các quốc gia phải phát triển theo tốc độ của riêng mình trong khi tính đến những thực tế mà họ phải đối mặt”. Quan điểm này ngụ ý rằng các quốc gia châu Phi nói riêng nên tiếp tục dựa vào nhiên liệu hóa thạch trong nỗ lực cung cấp điện năng cho tất cả mọi người.

Trong bài phát biểu của mình, quan chức NNPC đề xuất rằng mỗi quốc gia được phép hành động trên cơ sở đóng góp vào việc phát thải carbon, do đó là nguyên tắc công bằng, Green Reporters đưa tin.

Năm 2015, Akinwumi Adesina, người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB), đã bảo vệ sự công bằng năng lượng tại COP 21 ở Paris bằng cách tuyên bố rằng chừng nào các nước châu Phi chưa đạt được khả năng tự cung tự cấp năng lượng, thì không nên yêu cầu các nước tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng.

Tại hội nghị COP26, sẽ diễn ra trong một tuần ở Glasgow, Nigeria dự định đề xuất một văn kiện bao gồm khái niệm công bằng năng lượng này có lợi cho các nước đang phát triển. Ủy ban Kinh tế Châu Phi (ECA) cho biết ngày nay, hơn 600 triệu người ở châu Phi không được sử dụng điện.

Lãnh đạo châu Á thảo luận về một tương lai năng lượng không chắc chắnLãnh đạo châu Á thảo luận về một tương lai năng lượng không chắc chắn
AIGCC ASEAN: Việt Nam có thể đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch và giảm chi phíAIGCC ASEAN: Việt Nam có thể đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch và giảm chi phí
Chuyển đổi cơ cấu năng lượng tại Việt NamChuyển đổi cơ cấu năng lượng tại Việt Nam

Nh.Thạch

AFP