Các hãng nước ngọt nộp thuế ở Việt Nam thế nào?

09:03 | 01/07/2018

|
Với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, các nhà sản xuất nước ngọt có thị phần lớn nhất đóng từ 60 đến 260 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • pvp-ctcp