Các đơn vị Dầu khí tích cực hưởng ứng cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”

14:49 | 02/11/2023

12,296 lượt xem
|
(PetroTimes) - Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi” chính thức nhận tác phẩm dự thi từ 00h00’ ngày 13/10/2023 đến 24h00’ ngày 10/11/2023. Tính đến hết ngày 31/10, Ban Tổ chức đã nhận được 1.515 tác phẩm dự thi của 207 tác giả đến từ các đơn vị Dầu khí trên toàn quốc.

Cuộc thi Ảnh "Petrovietnam trong tôi" diễn ra từ ngày 13/10/2023 đến hết ngày 10/11/2023; tổ chức trao giải trong dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/2023) và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2023). Kể từ 00h00’ ngày 13/10 khi chính thức nhận tác phẩm dự thi, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo CBCNV đến từ các đơn vị Dầu khí trên toàn quốc. Tính đến hết ngày 31/10, Ban Tổ chức đã nhận được 1.515 tác phẩm dự thi của 207 tác giả đến từ các đơn vị Dầu khí trên toàn quốc; trong đó số lượng tác phẩm ảnh đơn tham gia là 1.349 ảnh, số lượng tác phẩm ảnh bộ tham gia là 166 bộ ảnh (tổng số ảnh trong 166 bộ ảnh là 767 ảnh).

Các tác phẩm tham dự cuộc thi đều được thông tin lên các kênh fanpage PetroTimes, Tạp chí điện tử PetroTimes khi Ban Tổ chức nhận được.

Thời gian qua, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CBCNV trong ngành Dầu khí, các tác phẩm đăng tải đều nhận được sự tương tác, ủng hộ trên các fanpage. Các đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất tính đến hết ngày 31/10 gồm Vietsovpetro với 44 tác giả, 274 ảnh đơn, 11 bộ ảnh; PVCFC với 27 tác giả, 74 ảnh đơn, 21 bộ ảnh; PVEP với 15 tác giả, 77 ảnh đơn, 2 bộ ảnh; PVOIL với 13 tác giả, 61 ảnh đơn; PTSC với 11 tác giả, 44 ảnh đơn, 2 bộ ảnh; BSR với 13 tác giả, 32 ảnh đơn, 14 bộ ảnh; PV Drilling với 11 tác giả, 29 ảnh đơn, 16 bộ ảnh; PV GAS với 19 tác giả, 41 ảnh đơn, 2 bộ ảnh; PV Power với 15 tác giả, 29 ảnh đơn, 12 bộ ảnh và PVFCCo với 8 tác giả, 24 ảnh đơn, 3 bộ ảnh...

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nhận các tác phẩm dự thi đến 24h00’ ngày 10/11/2023 qua địa chỉ petrovietnamtrongtoi@petrotimes.vn. Tác phẩm dự thi nêu rõ tên tác giả, bút danh, kèm theo địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng. Thông tin về thể lệ cuộc thi được đăng tải tại Thể lệ Cuộc thi Ảnh.

Một số tác phẩm tham dự cuộc thi:

Tác phẩm 09-NTS-AD-0001 Ánh trăng trên giàn khoan, tác giả Nguyễn Trường Sơn thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Tác phẩm 09-NTS-AD-0001: Ánh trăng trên giàn khoan, tác giả Nguyễn Trường Sơn thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Tác phẩm 16-TMP-AD-0003 Vươn tới mục tiêu, tác giả Trần Minh Phát thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
Tác phẩm 16-TMP-AD-0003: Vươn tới mục tiêu, tác giả Trần Minh Phát thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam.
Tác phẩm 13-TXT-AD-0001 Bình minh Jetty, tác giả Tống Xuân Thụ, bút danh Thu.Tx thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Tác phẩm 13-TXT-AD-0001: Bình minh Jetty, tác giả Tống Xuân Thụ thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Tác phẩm 18-DQL18-DQL-AB-0001-03 Giàn khoan PV Drilling 11 nhìn từ trên máy bay đổi ca chuyên dụng, tác giả Đỗ Quang Lâm thuộc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
Tác phẩm 18-DQL18-DQL-AB-0001-03 (bộ ảnh 18-DQL-AB-0001): Giàn khoan PV Drilling 11 nhìn từ trên máy bay đổi ca chuyên dụng, tác giả Đỗ Quang Lâm thuộc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
Tác phẩm 09-VHQT-AD-0055 Cụm giàn trung tâm mỏ Rồng - RP3, tác giả Vương Hữu Quốc Thái thuộc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng - Vietsovpetro.
Tác phẩm 09-VHQT-AD-0055: Cụm giàn trung tâm mỏ Rồng - RP3, tác giả Vương Hữu Quốc Thái thuộc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng - Vietsovpetro.
Petrovietnam phát động cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”Petrovietnam phát động cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”
Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi” chính thức nhận tác phẩm dự thiCuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi” chính thức nhận tác phẩm dự thi
CĐ DKVN vận động toàn thể đoàn viên, NLĐ hưởng ứng Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”CĐ DKVN vận động toàn thể đoàn viên, NLĐ hưởng ứng Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”
Người lao động Dầu khí tích cực hưởng ứng cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”Người lao động Dầu khí tích cực hưởng ứng cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps