Các đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022

18:46 | 07/12/2021

|
(PetroTimes) - Chính phủ vừa quyết định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/1/2022 cho 8 đối tượng.
Các đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022
8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ năm 2022

Ngày 7/12, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh tăng 7,4% trên lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng kể từ năm 2022.

Theo đó, 8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh gồm: (1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; (2) Cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91 và số 613 của Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường. (5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142, bổ sung Quyết định số 142 và Quyết định số 38 của Chính phủ;

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53 Chính phủ; (7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62 của Chính phủ; (8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Bên cạnh đó, người có lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 cũng nằm trong đối tượng điều chỉnh, với điều kiện sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung, những người này phải có lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo nguyên tắc: Tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Các quy định tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP được thực hiện từ ngày 1/1/2022.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐTB&XH) đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo tính toán, khoảng 318.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh. Ngoài ra, khoảng 868.000 người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả và 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dự kiến tăng thêm 7,4% vào đầu năm 2022Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dự kiến tăng thêm 7,4% vào đầu năm 2022
Từ tháng 1/2022, lương hưu, trợ cấp chỉ tăng 11%Từ tháng 1/2022, lương hưu, trợ cấp chỉ tăng 11%

H.T