Thứ ba 24/04/2018 19:44
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khoa học công nghệ là điểm tựa phát triển bền vững

09:01 | 01/01/2018

|
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định là giải pháp trọng tâm, tạo đột phá và là cơ sở cho phát triển bền vững.  

Trong giai đoạn 2014-2017, hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ chiếm một tỷ trọng đáng kể trong hoạt động của EVN, có ảnh hưởng lớn tới quá trình đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh của EVN. Trong đó có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp ngành và cấp Tập đoàn, hàng nghìn sáng kiến cấp đơn vị mỗi năm.

khoa hoc cong nghe la diem tua phat trien ben vung
Lắp đặt công tơ điện tử ở Điện lực Tiên Du (Bắc Ninh)

Các đề tài cấp Nhà nước đã được EVN thực hiện trong giai đoạn 2014-2017 tiêu biểu như Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới điện phân phối Việt Nam đạt tiêu chuẩn thông minh” và Đề tài “Hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo MBA 220kV đạt tiêu chuẩn IEC 60076”. Các đề tài đều được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và được đưa vào áp dụng trong thực tiễn sản xuất của EVN.

Trong thời gian 2014-2017 đã có 13 đề tài EVN được thực hiện và 17 sáng kiến đã được công nhận. Các đề tài đều đảm bảo được ứng dụng tốt tại chỗ, một số đề tài có thể ứng dụng rộng rãi ví dụ như đề tài: Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối (22, 35, 110kV) đang mang điện bằng nước áp lực cao của Truyền tải điện 3, kết quả đề tài đã được áp dụng rộng rãi trong các tổng công ty điện lực đã phát huy hiệu quả kinh tế cao vì không phải cắt điện, kết quả của đề tài này cũng áp dụng vệ sinh sứ đang mang điện cho cấp điện áp 220, 500kV… Theo EVN, kinh phí cho các đề tài và sáng kiến chỉ của riêng cấp EVN giai đoạn 2014-2017 là 16,7 tỉ đồng, nhưng hiệu quả mang lại cho Tập đoàn là rất lớn.

Cũng theo EVN, thành tựu quan trọng nhất trong hoạt động KH&CN của EVN là đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ hiện đại, định hướng cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái trong sản xuất kinh doanh thông qua các dự án đầu tư để nhập khẩu công nghệ, nhận chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ mới tiên tiến của nước ngoài trong phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển - điều độ - thông tin - viễn thông điện lực…

Hà Lê

Share on Google+