Xóa hơn 40 nghìn tỉ đồng nợ thuế như thế nào?

10:36 | 06/06/2019

|
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến tháng 5, tổng số tiền thuế nợ là hơn 84,6 nghìn tỉ đồng. Đáng nói là khoản nợ không có khả năng thu hồi chiếm đến 45%. 

Trong hơn 84 nghìn tỉ đồng tiền nợ thuế, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 46,4 nghìn tỉ đồng. Số nợ này chiếm tỷ trọng 54,9% tổng số tiền thuế nợ, tăng 20% so với thời điểm 31/12/2018.

Cụ thể: Các khoản thuế, phí là 19.890 tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 23,5% tổng số tiền thuế nợ); các khoản nợ liên quan về đất là 10.184 tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 12% tổng số tiền thuế nợ); các khoản phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là 16.417 tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 19,4% tổng số tiền thuế nợ).

Đáng chú ý, cũng tính đến tháng 5, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 38.137 tỉ đồng, chiếm tới 45,1% tổng số nợ thuế.

Với những con số trên, có thể thấy rằng, nợ thuế vẫn đang là thách thức không nhỏ với ngành Thuế khi số nợ không có khả năng thu hồi vẫn tích tụ qua từng tháng, từng năm gây lãng phí nhân sự quản lý và làm mất cân đối với cán cân thu ngân sách Nhà nước.

Chính vì vậy, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã có những quy định riêng về việc khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Theo ông Lê Quang Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đống Đa, quy định khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ông Lê Quang Hùng lấy ví dụ, tổng nợ không có khả năng thu tại Chi cục Thuế Đống Đa đến thời điểm 30/4/2019 là 673,8 tỉ đồng của 17.591 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, chiếm 54% so với tổng nợ của Chi cục.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đống Đa cho biết thêm: “Đây là số nợ không thể thu được, vì chủ yếu các khoản nợ này tồn tại từ khi thành lập ngành thuế thuộc đối tượng là người nộp thuế đã chết, hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; người nộp thuế chờ giải thể; người nộp thuế mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...”.

Ông Hùng cho biết thêm, mặc dù không thể thu hồi được khoản nợ trên, nhưng theo Luật Quản lý thuế hiện hành thì cơ quan thuế vẫn phải theo dõi, quản lý, tính tiền chậm nộp (khoảng 6 tỉ đồng tiền chậm nộp phát sinh mới/tháng tại Chi cục Thuế Đống Đa) đối với các khoản nợ này, dẫn đến số nợ mà cơ quan thuế phải theo dõi trên sổ sách là rất lớn dù đây chỉ là nợ "ảo".

Do đó, nợ thuế không có khả năng thu hồi suốt thời gian qua đã tạo áp lực lớn về chi phí quản lý, nhân lực quản lý. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, việc bổ sung quy định về khoanh nợ tại dự thảo Luật lần này sẽ làm giảm số nợ ảo, giảm chi phí quản lý, chi phí về nhân lực của cơ quan quản lý thuế.

Để giải quyết thách thức của bài toán nợ thuế không có khả năng thu hồi, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã có một chương riêng về nội dung khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt. Trong đó, những quy định cụ thể về đối tượng, trường hợp khoanh nợ, xóa nợ đã được cơ quan soạn thảo quy định khá chi tiết, cụ thể và nhận được phản hồi tích cực của dư luận.

Như vậy, việc khoanh nợ thuế những khoản nợ được xác định không có khả năng thu hồi là cần thiết và cần làm ngay. Đặc biệt không cần quá cầu toàn trong việc "trưng cầu, giám định" việc khoản thuế nào cần khoanh mà việc này là trách nhiệm trực tiếp của cơ quan quản lý thuế các cấp.

Tùng Phong (t/h)

xoa hon 40 nghin ti dong no thue nhu the nao Hà Nội công khai danh tính loạt DN bất động sản, xây dựng chây ỳ nợ thuế
xoa hon 40 nghin ti dong no thue nhu the nao Gần 1/3 số nợ thuế phải thu bằng biện pháp cưỡng chế
xoa hon 40 nghin ti dong no thue nhu the nao Tổng cục Thuế đã thu hồi 10.350 tỷ đồng nợ thuế
xoa hon 40 nghin ti dong no thue nhu the nao Thu ngân sách tốt vì có “của ăn của để”
xoa hon 40 nghin ti dong no thue nhu the nao Công ty Diệp Bạch Dương tiếp tục có tên trong "danh sách đen" ngành thuế

loading...