Trưng bày tư liệu “Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”

17:40 | 22/01/2020

|
Trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chào đón Xuân Canh Tý 2020, ngày 20/1, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm "Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam".    
trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam
Các tư liệu sách được trưng bày tại triển lãm
trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam

Triển lãm "Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" đã giới thiệu hơn 700 sách, báo, tài liệu số, phim tư liệu… tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của lịch sử Cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước; phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm đã tái hiện sinh động chiều dài 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập và lãnh đạo Đảng ta; sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; các Cương lĩnh, Điều lệ, Sách lược, Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng… Đặc biệt, Triển lãm còn trưng bày chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 11 đồng chí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng tư liệu viết về những cống hiến to lớn của các đồng chí cho Đảng, cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam
Khách tham quan các gian trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông qua triển lãm, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam đều có thể tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ đó nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

N.H

trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam

 

Trưng bày tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh
trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam

 

PV GAS đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu”
trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam

 

BSR và PTSC đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu”
trung bay tu lieu vinh quang dang cong san viet nam

 

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

loading...