TP HCM: Mở rộng đối tượng hỗ trợ đợt 3

10:52 | 14/09/2021

|
(PetroTimes) - Người lao động mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn; người già, trẻ em là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người lao động bị mất việc, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú sẽ được TP HCM hỗ trợ đợt 3, sau ngày 15/9.
TP HCM: Mở rộng đối tượng hỗ trợ đợt 3
Người gặp khó khăn được hỗ trợ

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2).

Theo đó, sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, các sở, ngành liên quan có ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan thống nhất đối tượng được hỗ trợ sau ngày 15/9 (đợt 3) gồm: người lao động mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn (không phân biệt người có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú) đang có mặt trên địa bàn phường, xã, thị trấn; người già, trẻ em, cha, mẹ, vợ, chồng, con (ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc) của người lao động bị mất việc đang có mặt tại địa bàn ở thời điểm khảo sát, lập danh sách cũng được xem xét hỗ trợ.

Để bảo đảm tính chặt chẽ, không bỏ sót, không trùng lắp và không để lợi dụng chính sách cho mục đích cá nhân, việc lập danh sách chi tiết số người hỗ trợ sẽ dựa trên danh sách thực chi đợt 2 (hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn và lao động tự do) và các quận - huyện, TP Thủ Đức phải rà soát, bổ sung.

Đối với các trường hợp thuộc diện thường trú, tạm trú, UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với công an khu vực đối chiếu hồ sơ quản lý nhân hộ khẩu hiện có, tổ chức kiểm tra, rà soát và hoàn thiện danh sách hỗ trợ.

Đối với các trường hợp lưu trú tạm thời, UBND phường, xã, thị trấn sẽ phải lập các tổ công tác bao gồm cán bộ phường/xã/thị trấn, công an khu vực, trưởng ban điều hành khu phố/ấp, tổ trưởng tổ dân phố đi đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết theo mẫu.

Các trường hợp đã về quê hoặc đang sinh sống ở các địa phương khác không được thống kê hỗ trợ.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan yêu cầu UBND phường, xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch hỗ trợ chi tiết ngay khi có chủ trương của thành phố, trong đó nêu rõ cách thức, tiến độ, đối tượng ưu tiên chi hỗ trợ đợt 3 và phải công khai, minh bạch danh sách tại địa phương và hệ thống quản lý an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn cần ưu tiên giải quyết trước và sớm cho đối tượng bổ sung phát sinh mới trong đợt 3, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân. Đồng thời chủ động thẩm định, phê duyệt để bổ sung vào danh sách đối với các trường hợp phát sinh ngoài danh sách được duyệt để nhanh chóng chi hỗ trợ.

Danh sách của đợt hỗ trợ lần 3 dự kiến được tổng hợp để tích hợp vào phần mềm quản lý dân cư của Bộ Công an. Việc tích hợp được thực hiện theo nguyên tắc: phường, xã, thị trấn hoàn tất danh sách chi hỗ trợ đến đâu thì gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa lên hệ thống, để làm cơ sở tham mưu đề xuất hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15/9.

Chính sách gói hỗ trợ đợt 3 của TP HCM dự kiến hỗ trợ 750.000 đồng/người (hỗ trợ 1 lần 2 tháng, tổng cộng 1,5 triệu đồng).

T.H