TKV dồn sức cho những tháng cuối năm

10:37 | 08/10/2015

|
Trong tháng 9/2015, mặc dù vừa khắc phục vừa ổn định sản xuất nhưng một số chỉ tiêu sản lượng chủ yếu của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn cơ bản đạt được kế hoạch đề ra

Cụ thể than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn; than sạch tiêu thụ 2,8 triệu tấn (trong đó xuất khẩu 131 ngàn tấn; tiêu thụ trong nước 2,6 triệu tấn); đất bóc 11,5 triệu mét khối; đào lò 21,9 ngàn mét. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như: về khoáng sản gồm thiếc thỏi 85 tấn, tinh quặng đồng 4.892 tấn, đồng tấm 527 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 600 triệu KWh; sản xuất thuốc nổ công nghiệp 4.050 tấn, cung ứng tiêu thụ thuốc nổ 7.000 tấn...

Theo đó, các chỉ tiêu về doanh thu tiêu thụ than đạt 3.661 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản 577 tỷ đồng; doanh thu bán điện 784 tỷ đồng; doanh thu sản xuất cơ khí 256 tỷ đồng; doanh thu vật liệu nổ công nghiệp 286 tỷ đồng...

tkv don suc cho nhung thang cuoi nam
TKV giao ban điều hành sản xuất tháng 10

Nhằm thực hiện nhiệm vụ tháng 10, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Đối với công tác tiêu thụ than, bám sát thị trường đảm bảo bảo cung cấp than kịp thời cho các hộ điện, nhất là Nhiệt điện Mông Dương. Các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, điện lực, cơ khí cần tăng cường đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong công tác an toàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sản xuất trong toàn Tập đoàn tổ chức triển khai việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để đảm bảo an toàn.

Thời tiết có thể có những diễn biến phức tạp tiếp theo, vì vậy tiếp tục đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt chú trọng các đơn vị sản xuất than, khoáng sản. Ngoài ra, Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng như: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án than, điện, alumin, gang thép đang triển khai; rà soát công tác cung cấp nguyên liệu cho nhà máy hoá chất; sử dụng quỹ môi trường theo hướng ưu tiên hoàn nguyên môi trường; triển khai kế hoạch 2016...

tkv don suc cho nhung thang cuoi nam TKV với mục tiêu năng suất lao động
tkv don suc cho nhung thang cuoi nam Đẩy mạnh sản xuất cuối năm

Hà Trang