Tiếp tục giảm giá và miễn phí 15 loại dịch vụ chứng khoán 

22:19 | 27/07/2020

|
Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện giảm giá và miễn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán đến ngày hết 30/6/2021 để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt trong bối cảnh khó khăn do tác động từ đại dịch Covid-19.

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ thị trường, sau khi lấy ý kiến hai Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 17/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

tiep tuc giam gia va mien phi 15 loai dich vu chung khoan
Tiếp tục giảm giá và miễn phí 15 loại dịch vụ chứng khoán

Hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021 (kéo dài thêm 10 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.

Theo đó, có 9 dịch vụ chứng khoán được tiếp tục giảm giá từ 10 - 50% trong đó, giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm từ 15 - 20% đối với 2 dịch vụ gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ gồm: Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD); đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC

Theo Bộ Tài chính, trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ thị trường, sau khi lấy ý kiến hai Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14.

P.V

tiep tuc giam gia va mien phi 15 loai dich vu chung khoan Đề xuất phạt tới 3 tỷ đồng với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
tiep tuc giam gia va mien phi 15 loai dich vu chung khoanNỗi lo Covid-19 trở lại, chứng khoán Việt bị bán tháo
tiep tuc giam gia va mien phi 15 loai dich vu chung khoanBảo Việt được ghi nhận vì những đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

  • pvp-ctcp
  • pvgas