Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

10:10 | 22/05/2023

|
(PetroTimes) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24 về mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng như trước đó. Điều này cũng kéo mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng có sự thay đổi đáng kể.

Mức đóng BHYT nhóm lao động làm việc theo hợp đồng

Theo quy định, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm y tế theo mức sau: Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động = 1,5% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mặc dù mức lương cơ sở không ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động, nhưng lại tác động đến mức đóng bảo hiểm y tế tối đa của nhóm này. Bởi theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa chỉ bằng 20 tháng lương cơ sở.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa của người lao động cũng sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Mức đóng BHYT của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Theo quy định, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mỗi tháng phải đóng bảo hiểm y tế với mức sau: Mức đóng bảo hiểm y tế của người người hoạt động không chuyên trách cấp xã = 1,5% x Mức lương cơ sở. Từ 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm này sẽ tăng từ 22.350 đồng/tháng lên 27.000 đồng.

Mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, cán bộ, công chức viên chức sẽ phải đóng quỹ Bảo hiểm y tế theo tỷ lệ sau: Mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức = 1,5% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, tiền lương đóng bảo hiểm xã hộ bắt buộc của nhóm đối tượng này là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Vì vậy, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm này cũng sẽ tăng theo. Mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào hệ số lương mà người đó đang được nhận. Từ ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa của nhóm này sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phải đóng với bảo hiểm y tế theo mức sau: Người thứ nhất 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở); người thứ ba 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở); người thứ tư 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở) và người thứ năm trở đi 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: Người thứ nhất tăng từ 67.050 đồng/tháng lên thành 81.000 đồng/tháng. Người thứ hai tăng từ 46.935 đồng lên 56.700 đồng. Người thứ ba tăng từ 40.230 đồng lên 48.600 đồng. Người thứ tư tăng từ 33.525 đồng lên 40.500 đồng và người thứ năm trở đi tăng từ 26.820 đồng lên 32.400 đồng.

Mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Những người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều tham gia bảo hiểm y tế phải đóng với mức sau: Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa/tháng = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở. Từ 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm này sẽ tăng từ 20.115 đồng/tháng lên 24.300 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Theo quy định, đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đóng với bảo hiểm y tế theo mức sau: Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở.

Từ 1/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm này sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Minh Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • pvp-2023
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank