Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 1 của tác giả Vũ Đình Hưng (Vietsovpetro)

13:00 | 10/11/2023

7,776 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu thuộc Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí - Vietsovpetro.

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu tại Fanpage PetroTimes

09-VDH-AD-0001: Bến cảng.
09-VDH-AD-0001: Bến cảng.
09-VDH-AD-0002: Bến cầu tàu trung tâm.
09-VDH-AD-0002: Bến cầu tàu trung tâm.
09-VDH-AD-0003: Cảng dầu khí ngày lặng sóng.
09-VDH-AD-0003: Cảng dầu khí ngày lặng sóng.
09-VDH-AD-0004: Cất nóc khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0004: Cất nóc khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0005: Cất nóc khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0005: Cất nóc khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0006: Cầu cảng mùa biển động.
09-VDH-AD-0006: Cầu cảng mùa biển động.
09-VDH-AD-0007: Cầu cảng sau cơn mưa.
09-VDH-AD-0007: Cầu cảng sau cơn mưa.
09-VDH-AD-0008: Cầu cảng Vietsovpetro ngày lặng sóng.
09-VDH-AD-0008: Cầu cảng Vietsovpetro ngày lặng sóng.
09-VDH-AD-0009: Dàn hàng đợi nhiệm vụ.
09-VDH-AD-0009: Dàn hàng đợi nhiệm vụ.
09-VDH-AD-0010
09-VDH-AD-0010
Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 1 của tác giả Vũ Đình Hưng (Vietsovpetro)
09-VDH-AD-0011: Hạ thủy chân đế loại 3 chân.
09-VDH-AD-0012: Hạ thủy khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0012: Hạ thủy khối thượng tầng.
09-VDH-AD-0013: Lai dắt sà lan vận chuyển chân đế.
09-VDH-AD-0013: Lai dắt sà lan vận chuyển chân đế.
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Tinh thần đoàn kết yêu thương là nền tảng của sự thành công", tác giả Trần Khắc Đồng (PV Power HHC)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 3 của tác giả Nguyễn Trường Sơn (Vietsovpetro)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Điều động tàu thuỷ tại PVT LOGISTICS", tác giả Nguyễn Đình Thuyên (PVT Logistics)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Nguyễn Vĩnh Học (PV Power)

Tác giả: Vũ Đình Hưng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps