Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "PV Drilling VI: Chốt tiền tiêu trên biển", tác giả Đỗ Quang Lâm (PV Drilling)

18:29 | 25/10/2023

13,672 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đỗ Quang Lâm thuộc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 18-DQL-AB-0002 của tác giả Đỗ Quang Lâm tại Fanpage PetroTimes

Ngoài thực hiện nhiệm vụ kinh tế trên biển, trên lãnh hải Việt Nam, mỗi giàn khoan dầu khí như những chốt tiền tiêu khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam - nơi sóng to, gió mạnh và cả những đám mây đen... gây cản trở hoạt động chính đáng của người Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Vượt lên tất cả, con người của dầu khí nói chung và Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí nói riêng luôn vững vàng "tay búa, tay súng" vì một Việt Nam tươi sáng, toàn vẹn, giàu mạnh và hùng cường. Giàn khoan PV Drilling VI chính là một thực thể điển hình cho ý nghĩa đó.

18-DQL-AB-0002-01: Mặt trời ló dạng trên mặt biển, soi sáng con đường đến với giàn khoan.
18-DQL-AB-0002-01: Mặt trời ló dạng trên mặt biển, soi sáng con đường đến với giàn khoan.
18-DQL-AB-0002-02: Khu phòng y tế hiện đại trên giàn.
18-DQL-AB-0002-02: Khu phòng y tế hiện đại trên giàn.
18-DQL-AB-0002-03: Khu phòng ăn sạch sẽ và tươm tất.
18-DQL-AB-0002-03: Khu phòng ăn sạch sẽ và tươm tất.
18-DQL-AB-0002-04: Driller Cabin luôn luôn “bận rộn”.
18-DQL-AB-0002-04: Driller Cabin luôn luôn “bận rộn”.
18-DQL-AB-0002-05: Khu vực maindeck, đang nhận và bốc dỡ hàng từ tàu dịch vụ.
18-DQL-AB-0002-05: Khu vực maindeck, đang nhận và bốc dỡ hàng từ tàu dịch vụ.
18-DQL-AB-0002-06: Công tác bốc dỡ hàng hóa trên giàn.
18-DQL-AB-0002-06: Công tác bốc dỡ hàng hóa trên giàn.
18-DQL-AB-0002-07: Bốc hàng từ tàu dịch vụ lên giàn.
18-DQL-AB-0002-07: Bốc hàng từ tàu dịch vụ lên giàn.
18-DQL-AB-0002-08: Phút thư giãn tản bộ sau giờ làm trên sân bay của người lao động.
18-DQL-AB-0002-08: Phút thư giãn tản bộ sau giờ làm trên sân bay của người lao động.
18-DQL-AB-0002-09: Hoạt động bốc dỡ hang hóa vẫn hoạt động xuyên đêm tối giữa biển khơi.
18-DQL-AB-0002-09: Hoạt động bốc dỡ hàng hóa vẫn hoạt động xuyên đêm tối giữa biển khơi.
18-DQL-AB-0002-10: Hoạt động đổi ca cho giàn PV Drilling VI.
18-DQL-AB-0002-10: Hoạt động đổi ca cho giàn PV Drilling VI.
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Đào Tiến Hùng (PVOIL)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "BSR - Hành trình đưa phao SPM, người chiến sĩ tuyến đầu về điểm neo", tác giả Đỗ Văn Cử (BSR)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Hữu Hoạt (PV Drilling)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Ngọc Hải (PV Power NT1)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Hạ thủy và lắp đặt giàn nhẹ BK tại mỏ Bạch Hổ", tác giả Lê Anh Đức (Vietsovpetro)

Tác giả: Đỗ Quang Lâm

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps