Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4

Sắp thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi

13:56 | 23/04/2020

|
Dự kiến trong quý II/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) sẽ trình thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4.
sap thong qua bao cao nghien cuu kha thi

Trong 3 tháng đầu năm 2020, giá bán điện của các nhà máy điện thấp hơn so với kế hoạch, là một trong những nguyên nhân khiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PV Power trong quý I/2020 thấp hơn kế hoạch. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất 5.267 triệu kWh, bằng 99% kế hoạch; doanh thu ước đạt 8.051 tỉ đồng, bằng 93% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 526 tỉ đồng, bằng 97% kế hoạch.

Bên cạnh đó, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Hủa Na, Đăkđrinh không đạt kế hoạch được giao. Doanh thu của các đơn vị thương mại, dịch vụ giảm do đầu năm chưa có nhiều hợp đồng dịch vụ. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá cuối kỳ tại thời điểm quý I/2020 là 126 tỉ đồng, tăng 98 tỉ đồng so với kế hoạch.

Tuy nhiên, các nhà máy điện trong toàn PV Power luôn vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn về việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường làm việc cho người lao động. Điểm sáng của PV Power trong quý I/2020 là Nhà máy Điện Vũng Áng 1 vận hành theo thị trường điện với mức độ khả dụng cao, đạt 128% kế hoạch sản lượng điện được giao.

Cũng trong quý I/2020, PV Power tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị triển khai Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), dựa trên dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi do đơn vị tư vấn lập, PV Power đã trình lại các báo cáo chuyên ngành sau khi nhận được văn bản góp ý tới các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời, PV Power đang phối hợp tiếp tục tiến hành đàm phán EPTC song song với kết quả làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về hợp đồng cung cấp nhiên liệu (GSA). Bên cạnh đó, PV Power đã và đang tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thu xếp vốn cho dự án bảo đảm hiệu quả và tiến độ đầu tư.

Trong quý I/2020, PV Power vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh điện với 3.134.943 cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt 29,99 tỉ đồng/phiên.

Trong quý II/2020, PV Power tập trung vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến là 5.717 triệu kWh, doanh thu ước đạt 9.658 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 840 tỉ đồng. Đồng thời, PV Power chuẩn bị các công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 5; cố gắng được thông qua thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, FS Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Trong quý I/2020, PV Power là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh điện với 3.134.943 cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt 29,99 tỉ đồng/phiên.

H.Anh

  • pvp-ctcp