[Podcast] Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022

14:13 | 30/09/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 29/9, Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lần thứ 4 nhằm triển khai công tác Quý IV/2022 và thống nhất ý kiến về một số nội dung quan trọng.