Pin mặt trời siêu mỏng - tương lai của ngành năng lượng xanh

06:55 | 28/04/2020

|
Pin mặt trời siêu mỏng Perovskite dễ dàng lắp đặt trên mọi bề mặt và có thể sản xuất điện ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Theo VnExpress

  • pvgas