[Phim tài liệu] Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí phát triển cùng đất nước

22:37 | 26/11/2021

|
"Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng phải giúp Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh.." đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm khu công nghiệp Dầu lửa Bacu, Azerbaijan vào năm 1959 đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.