Phim tài liệu: Những lá thư gửi từ thềm lục địa

11:35 | 09/02/2021

|
Những lá thư gửi từ thềm lục địa là bộ phim tài liệu mang những thông điệp về bài ca lao động và lòng tự hào dân tộc, chủ quyền lãnh thổ của đất nước Việt Nam trên thềm lục địa, biển Đông.