Đảng bộ các đơn vị thành viên TKV

Phát huy tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”

11:20 | 24/03/2020

|
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đảng bộ Than Quảng Ninh, một số đảng bộ đơn vị thành viên TKV đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới.    
phat huy tinh than ky luat dong tam
Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công ty Than Cao Sơn - TKV

Trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức trong toàn Công ty CP Vật tư - TKV đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và người lao động; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện; thay đổi mô hình quản trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; cơ sở hạ tầng được tích cực hoàn thiện; khoa học, công nghệ đã và đang trở thành mũi nhọn và động lực cho mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh...

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị có những bước phát triển vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp có đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi là: Tâm sáng với việc - Tận tụy với nghề; thựchiện thắng lợi mục tiêu: “An toàn - Hiệu quả - Phát triển”.

phat huy tinh than ky luat dong tam
Tập thể và cá nhân Công ty Than Cao Sơn được Đảng ủy Than Quảng Ninh khen thưởng

Tại TP Cẩm Phả, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Than Cao Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra hai ngày 17 và 18-3-2020. Trong 5 năm qua, Đảng ủy công ty đã bám sát mục tiêu Đại hội lần thứ XVI đề ra, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể từng năm để ban hành các nghị quyết lãnh đạo sát đúng, kịp thời, chỉ đạo quyết liệt, giữ nghiêm kỷ luật điều hành. Các đảng ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

phat huy tinh than ky luat dong tam
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Vật tư - TKV
phat huy tinh than ky luat dong tam
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Môi trường - TKV

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Lương nhấn mạnh: Cấp ủy các chi bộ coi trọng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn. Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo các hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đây là nhân tố tạo sức mạnh tổng hợp, quyết định mọi thành công, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm với mức tăng trưởng cao.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn Phạm Thành Đông, cho biết: Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều tăng như: Năng suất lao động, năng suất thiết bị, sản lượng bóc đất, khai thác than, tài chính, thu nhập người lao động… Trong đó, sản lượng đất bóc năm 2019 đã đạt con số kỷ lục gần 38 triệu m3/năm; lợi nhuận 2 năm cuối nhiệm kỳ (2018-2019) đạt trên 230% so với định mức TKV giao; thu nhập người lao động năm 2018 đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng và năm 2019 đạt gần 12 triệu đồng/người/tháng, tăng 71,4% so với năm 2015 (7 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết đề ra mục tiêu lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, đầu tư có chọn lọc thiết bị công nghệ kết hợp với nguồn lực xã hội, điều hành linh hoạt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả công tác khoán, quản trị chi phí; tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng Đảng bộ vững mạnh, công ty phát triển ổn định.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong việc tuyên truyền và đề ra các giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững sự ổn định của công ty...

Trong 5 năm qua, công ty thực sự đã trở thành doanh nghiệp chuyên ngành môi trường trụ cột của TKV. Công ty luôn hoàn thành các nhiệm vụ của TKV giao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể: Đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các dự án môi trường; thực hiện xử lý nước thải, chất thải công nghiệp nguy hại; cải tạo, phục hồi cảnh quan môi trường trong khai thác than, khoáng sản... Đời sống của người lao động được chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh, chính trị luôn được giữ vững. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ luôn được giữ gìn và phát huy, liên tục được Đảng ủy Than Quảng Ninh công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã thống nhất: Tập trung trí tuệ và huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển công ty trở thành doanh nghiệp chuyên ngành môi trường trình độ cao, giữ vai trò chính trong công tác bảo vệ môi trường của TKV.

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2020 TKV giao, công ty phấn đấu các chỉ tiêu doanh thu hằng năm, thu nhập bình quân người lao động và lợi nhuận đều tăng 2-5%; phấn đấu tỷ lệ các tổ chức đảng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đạt 80%; các tổ chức quần chúng đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức yếu kém.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa mới cần thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch; tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức, chú trọng thực hiện các nhóm giải pháp để làm tốt các dự án cải tạo phục hồi môi trường, cải tạo cảnh quan, quản lý vận hành nhà máy xử lý chất thải nguy hại và các trạm xử lý nước thải phát huy hiệu quả...

“Kỷ luật - Đồng tâm” không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của TKV mà còn là sự đúc kết trong thực tế, kim chỉ nam của đảng bộ các đơn vị trong nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ tới.

Tùng Dương