[PetroTimesTV] Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp làm việc với các đơn vị tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

12:05 | 15/07/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 15/7, Đoàn lãnh đạo của Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi kiểm tra và làm việc với các đơn vị thuộc cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.