[PetrotimesTV] Quốc hội thảo luận Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

21:33 | 15/06/2022

|
(PetroTimes) - Thảo luận về Dự án Luật dầu khí (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đồng thời tránh lợi ích cục bộ, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp luật, pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.