[PetroTimesTV] Mỏ Cá Tầm - Những cột mốc đáng nhớ

14:27 | 11/03/2019

|
Sáng ngày 25/01/2019, đúng như kế hoạch đã đề ra, Giàn khai thác CTC1-WHP thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09/3-12 đã cho dòng dầu đầu tiên (First oil) với sản lượng ban đầu đạt 1.630 tấn/ngày/đêm.