[PetrotimesTV] Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

08:11 | 04/08/2020

|
Ngày 3/8/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong Tập đoàn.