[PetroTimesMedia] Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

23:38 | 15/08/2022

|
Ngày 13/8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2.