[PetroTimesMedia] Dự án ITER: Một bước tiến lớn trong nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch

16:10 | 25/08/2023

9,325 lượt xem
|
(PetroTimes) - Năng lượng nhiệt hạch là một loại năng lượng sạch, an toàn và vô tận, được tạo ra bằng cách tổng hợp các hạt nhân nhẹ thành các hạt nhân nặng hơn, giải phóng ra nhiệt và ánh sáng. Đây là nguyên lý hoạt động của Mặt Trời và các ngôi sao khác trong vũ trụ. Nếu con người có thể mô phỏng được quá trình này trên Trái Đất, chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng vô tận, không gây ô nhiễm và không phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch.