[PetroTimesMedia] Cần sửa đổi Luật BHXH theo hướng tăng quyền lợi cho người lao động

06:32 | 07/06/2023

|
(PetroTimes) - Về việc rút Bảo hiểm xã hội một lần, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, trước năm 2019, số lao động rút bảo hiểm một lần bình quân một năm khoảng 500.000, đến năm 2023 con số này tăng lên gần 900.000. Nếu tình trạng rút Bảo hiểm xã hội một lần không giảm có nguy cơ khó đảm bảo an sinh xã hội cho người già, người đến tuổi về hưu, hệ thống chính sách an sinh xã hội khó đảm bảo tính bền vững. Về nguyên nhân, Bộ trưởng nhận định do thu nhập của người lao động ở mức thấp, cơ chế rút Bảo hiểm xã hội một lần còn quá dễ dàng, quyền lợi khi rút Bảo hiểm xã hội một lần ở mức cao, công tác tuyên truyền về vấn đề này còn hạn chế.