[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí đã vượt qua được biến cố để phát triển

[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí đã vượt qua được biến cố để phát triển

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ để đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai hiệu quả các dự án lớn..
|< < 1 2 3 > >|