petrotimestv ky ket hop tac kinh doanh chuoi gia tri dich vu trong pvn

[PetrotimesTV] Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

Ngày 3/8/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong Tập đoàn.
|< < 1 2 3 > >|