[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Ngành kinh tế đầu tàu của đất nước

[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Ngành kinh tế đầu tàu của đất nước

Kể từ khi hình thành đến nay bằng những nỗ lực khát khao và kiên trì ngành Dầu khí đã không ngừng đạt được những thành tựu và những mốc son đáng tự hào.
|< < 1 2 3 > >|