WHO, FAO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cúm H5N8 lây từ gia cầm sang người

WHO, FAO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cúm H5N8 lây từ gia cầm sang người

Hai tổ chức quốc tế này kêu gọi Việt Nam cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm H5N8 sang người...
|< < 1 2 3 > >|