Lễ hội Xuân hồng 2021: “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”

Lễ hội Xuân hồng 2021: “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 với thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”.
|< < 1 2 3 > >|
  • pvgas