Thứ bảy 18/01/2020 01:43

Lời Phật dạy về cách chọn bạn trong cuộc sống

07:03 | 21/07/2019

|
Chọn bạn theo lời Phật dạy không phân biệt sang hèn, quý tiện mà chỉ phân biệt người thiện với kẻ ác, người có tâm với kẻ vô loài. Trong Kinh Phật có dạy cách chọn bạn mà chơi, có những người nên thân, nhưng lại cũng có những kẻ cần tránh xa.

Đáng thân bởi làm bạn với người đó sẽ có lợi cho ta. Họ sẽ giúp ta hoàn thiện bản thân, trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn.

Thứ nhất: Hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở: thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chính trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh Thiên.

loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

Thứ hai: Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt mình, thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản.

Thứ ba: Hạng giúp đỡ có bốn việc: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người.

Thứ tư: Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người.

Bốn hạng người nên tránh xa vì họ sẽ khiến ta trở nên xấu xa, “gần mực thì đen”.

Thứ nhất: Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: cho trước đoạt lại sau; cho ít mong trả nhiều; vì sợ gượng làm thân; vì lợi gượng làm thân.

loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

Thứ hai: Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc: lành dữ đều chiều theo; gặp hoạn nạn thì xa lánh; ngăn cản những điều hay; thấy gặp nguy tìm cách đùn đẩy.

Thứ ba: Hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: việc trước dối trá; việc sau dối trá; việc hiện dối trá; thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt.

Thứ tư: Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: bạn lúc uống rượu; bạn lúc đánh bạc; bạn lúc dâm dật; bạn lúc ca vũ.

L. Tường (sưu tầm)

loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

 

5 chữ “Đừng” đáng ghi nhớ trong cuộc sống
loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

 

Phật dạy: Thấy phúc đừng mừng quá, thấy họa đừng vội buồn
loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

 

5 thứ miễn phí nhưng rất giá trị, bất cứ ai cũng có quyền sở hữu
loi phat day ve cach chon ban trong cuoc song

 

Làm thế nào để không kết giao nhầm người?