Kiểm soát nội bộ trở nên rất quan trọng đối với các ngân hàng

18:18 | 03/08/2019

|
Thông tư 13/2018/TT-NHNN (Thông tư 13) về kiểm soát nội bộ đang được xem là một trong những nội dung chính sách từ cơ quan quản lý mà các ngân hàng đã và đang triển khai thực hiện nhằm hướng đến chuẩn Basel II.

Đánh giá vai trò của kiểm soát nội bộ với hoạt động của Tổ chức tín dụng (TCTD), một chuyên gia cho rằng, Thông tư 13 giúp các ngân hàng tuân thủ theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát của NHNN đối với các ngân hàng thương mại, nhằm giảm bớt tổn thất, nguy cơ mất khả năng thanh toán, đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

kiem soat noi bo tro nen rat quan trong doi voi cac ngan hang
(Ảnh minh họa)

Lưu ý rằng với việc áp dụng Thông tư 13 – nâng cao kiểm soát nội bộ, các TCTD phải đáp ứng nhiều yêu cầu như quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật các TCTD (bao gồm việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực; Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ); hay có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho tổ chức….

Nói cách khác, áp dụng và triển khai được Thông tư 13 đồng nghĩa các TCTD đã thực thi được “bước nhảy” quan trọng trong hành trình đến với chuẩn Basel II và xa hơn, đến với hoạt động bền vững, trên nền tảng kiểm soát nội bộ chuẩn mực, phù hợp thông lệ quốc tế và phát huy năng lực cạnh tranh cao hơn.

Qua 2 giai đoạn tái cơ cấu, hệ thống các tổ chức tín dụng đã có nhiều nỗ lực để tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa, củng cố hoạt động, đi đến ổn định, bền vững. Tuy nhiên, cũng trong tái cơ cấu, đã có nhiều tổ chức lộ ra các lỗ hổng thiếu hiệu quả giám sát, thiếu đề cao quản lý rủi ro, thiếu các “tuyến bảo vệ” và dự phòng cho hành động phù hợp khi các lỗ hổng có dấu hiệu xuất hiện. Việc áp dụng Thông tư 13, nâng cao vai trò của kiểm soát nội bộ theo thông lệ quốc tế theo đó càng trở nên quan trọng.

Tính đến 30/6/2019, hệ thống tài chính đã ghi nhận một loạt các ngân hàng được công nhận chuẩn Basel II. Đó là Vietcombank, VIB, OCB, Techcombank, VPBank, MB, ACB, TPBank và Maritime Bank.

Để được công nhận chuẩn này, các ngân hàng đều phải giải quyết và đáp ứng các chuẩn mực theo 3 trụ cột gồm: Duy trì tỷ lệ vốn tự có (CAR) tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và cách tính toán vốn theo phương pháp tiêu chuẩn; Thực hiện các chuẩn mực đối với hệ thống kiểm soát bộ ngân hàng với các hướng dẫn trong Thông tư 13 phù hợp từng tổ chức và đánh giá mức độ đủ vốn của từng ngân hàng; Tăng cường kỷ luật thị trường thông qua tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng.

M.T

kiem soat noi bo tro nen rat quan trong doi voi cac ngan hangNgân hàng không mấy mặn mà với tín dụng xanh
kiem soat noi bo tro nen rat quan trong doi voi cac ngan hangHàng loạt ngân hàng lớn giảm lãi suất cho vay
kiem soat noi bo tro nen rat quan trong doi voi cac ngan hangThu hút huy động hiệu quả, các ngân hàng đang làm tốt vai trò của mình

  • pvp-ctcp
  • pvgas