Không nên làm để lấy tiếng

01:02 | 29/03/2020

|
Muốn nhìn xa trông rộng, thấu suốt mọi vấn đề thì phải có học vấn.
khong nen lam de lay tiengMẹ lạnh lắm phải không?
khong nen lam de lay tiengĐối diện với thị phi ta phải làm gì?
khong nen lam de lay tieng

Vương Vân Phụng nhậm chức Đề học ở Thiểm Tây. Đài trưởng Uông Công nói với ông rằng: "Nếu ông muốn sửa sang kỷ cương, phong tục thì chỉ nên làm những việc khác trong bổn phận của mình, còn những việc khác như phá bỏ những miếu tự đã xây cất, cấm đoán hoạt động của các hòa thượng và đạo sĩ thì không nên làm".

Vương Vân Phụng nói: "Nhưng đây chính là việc tôi muốn làm, sao ông lại ngăn cản?".

Uông Công đáp: "Nếu ông thực sự cho rằng đó là những việc cần phải làm thì cứ làm, nhứng nếu chỉ làm để lấy tiếng thì không nên làm. Sau này nhỡ khi vợ con ông đau yếu, phải đi chùa miếu cúng tế, thiên hạ sẽ nói gì về ông, chắc ông cũng thừa biết".

Vương Vân Phụng nghe ra, không làm nữa.

Lời bàn:

Muốn nhìn xa trông rộng, thấu suốt mọi vấn đề thì phải có học vấn. Đời Đường, Địch Lương công Địch Nhân Kiệt chính là như vậy. Người làm quan làm việc gì chỉ cầu mong danh tiếng, nên lấy chuyện này làm gương mà suy nghĩ trước khi hành động.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

loading...