Hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng

09:53 | 28/03/2023

151 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022 - 2023.
Ngân hàng Thế giới: Ngân hàng Thế giới: "Việt Nam có một hồ sơ vay và trả nợ rất tốt"
Ngân hàng Thế giới khuyến nghị 5 giải pháp phát triển kinh tế Việt NamNgân hàng Thế giới khuyến nghị 5 giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam
WB hỗ trợ khoản tín dụng 221,5 triệu USD giúp Việt Nam phục hồi kinh tế sau dịchWB hỗ trợ khoản tín dụng 221,5 triệu USD giúp Việt Nam phục hồi kinh tế sau dịch
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công điện nêu rõ, hiện nay, nguồn vốn vay IDA của WB với điều kiện vay, lãi suất ưu đãi tài trợ cho chương trình, dự án tại các Bộ, cơ quan và địa phương là một trong những nguồn vốn đầu tư công quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số Hiệp định vay vốn IDA phải hủy vốn IDA do dự án gặp khó khăn, vướng mắc hoặc không có khả năng giải ngân hết.

Đến nay, theo thông báo của WB, dự kiến nguồn vay IDA đã cam kết cho Việt Nam không còn nhu cầu sử dụng, sẽ hủy trong năm tài khóa 2022 - 2023 khoảng 296 triệu USD. Trong đó, số vốn IDA đã thực hiện thủ tục hủy khoảng 85,14 triệu USD; số vốn IDA các Bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu hủy, gửi Bộ Tài chính khoảng 59,81 triệu USD nhưng chưa rõ thời điểm hủy; số vốn dự kiến hủy còn lại chưa được các Bộ, cơ quan, địa phương thông báo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hủy vốn vay WB không có nhu cầu, khả năng sử dụng và kịp thời tái bố trí, sử dụng vốn IDA hủy cho dự án, khoản vay mới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương sử dụng vốn IDA của WB hủy vốn vay WB không có nhu cầu, khả năng sử dụng.

Trong trường hợp Hiệp định vay vốn đã ký với WB nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm và không kịp thời thực hiện thủ tục hủy vốn, gây lãng phí vốn và giảm hiệu quả vốn vay, người đứng đầu các cơ quan, địa phương có liên quan cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát và xác định cụ thể vốn IDA và vốn IBRD không có nhu cầu và khả năng sử dụng để thực hiện thủ tục hủy vốn và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2023.

Đối với riêng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng chỉ đạo hủy vốn vay WB đối với các dự án, hiệp định căn cứ văn bản của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chủ trì trong việc rà soát khả năng hoàn tất các thủ tục trong nước và đáp ứng điều kiện sử dụng vốn IDA hủy tài khóa 2022 - 2023 của WB để tái bố trí cho dự án, khoản vay mới.

Trong trường hợp không kịp hoàn thành thủ tục tái bố trí, sử dụng vốn IDA hủy cho dự án mới hoặc khoản vay hòa ngân sách chung, Bộ Tài chính khẩn trương thông báo với WB về việc không có nhu cầu sử dụng vốn IDA hủy. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày 31/3/2023.

Thanh Thùy