-->

Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

19:06 | 10/05/2021

|
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, đối với đăng ký bảo hộ trong nước, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tối đa 30 triệu đồng/đơn.
Hội CCB Vietsovpetro đẩy mạnh công tác sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuậtHội CCB Vietsovpetro đẩy mạnh công tác sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật
VPI được cấp Bằng độc quyền sáng chế về thu hồi muối từ kim loại đất hiếmVPI được cấp Bằng độc quyền sáng chế về thu hồi muối từ kim loại đất hiếm
Thầy trò chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động có “tiếng nói”Thầy trò chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động có “tiếng nói”
Vietsovpetro phát huy sáng kiến, sáng chế phục vụ phòng chống dịch Covid-19Vietsovpetro phát huy sáng kiến, sáng chế phục vụ phòng chống dịch Covid-19
Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi là Chương trình).

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: Nguồn ngân sách nhà nước gồm nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương để hỗ trợ các dự án, đề tài, các hoạt động chung và các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình do Trung ương trực tiếp quản lý; nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khác…

Dự thảo nêu rõ về nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước.

Theo đó, hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ trong nước như sau: Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tối đa 30 triệu đồng/đơn; đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân tối đa 15 triệu đồng/đơn; đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới tối đa 30 triệu đồng/đơn. Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: Tối đa không quá 60 triệu đồng/đơn.

Mức kinh phí quy định này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước; trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương trình tự đảm bảo.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ nhiệm vụ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm xâm hại quyền sở hữu trí tuệ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia...

N.H

"
"
  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • pvgas