Hỗ trợ Quảng Trị hóa chất để phòng, chống dịch bệnh thủy sản

08:48 | 22/09/2023

166 lượt xem
|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1108/QĐ-TTg ngày 21/9/2023 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 76 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
Hỗ trợ Quảng Trị hóa chất để phòng, chống dịch bệnh thủy sản
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Xuất cấp 59 tấn hóa chất hỗ trợ Nghệ An phòng chống dịch bệnh

Xuất cấp 59 tấn hóa chất hỗ trợ Nghệ An phòng chống dịch bệnh

UBND tỉnh Nghệ An thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hóa chất nêu trên kịp thời, đúng quy định.

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan