Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả như thế nào?

15:04 | 28/09/2021

|
(PetroTimes) - Theo hướng dẫn từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tiền hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua tài khoản cá nhân.
Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả như thế nào?
Ảnh minh họa

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là khoảng 30.000 tỉ đồng, trích từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng.

Bên cạnh đó là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

BHXH Việt Nam dự tính có khoảng gần 13 triệu người lao động và 38 nghìn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

BHXH Việt Nam đã dự kiến các quy trình thủ tục để triển khai gói hỗ trợ trên tinh thần quán triệt quan điểm “đảm bảo triển khai các bước hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp một cách đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất”.

Cụ thể, đối với 38 nghìn đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, hằng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó cơ quan bảo hiểm sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào quỹ BHTN của doanh nghiệp.

Đối với 13 triệu người lao động, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia BHTN và xác định thời gian tham gia BHTN. Tất cả các thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam.

Đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 1/1/2020 đến nay, những người lao động đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở doanh nghiệp, đã về các địa phương sẽ được cơ quan BHXH tỉnh/huyện sẵn sàng tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao động, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Phương thức chi trả cho người lao động hiện đang tham gia BHTN tại doanh nghiệp sẽ được thực hiện quan tài khoản cá nhân. Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho doanh nghiệp số tài khoản cá nhân. Các thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân như số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN của người lao động cơ quan BHXH sẽ in sẵn ra để người lao động đối soát.

Nếu người lao động không có tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua doanh nghiệp. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam khuyến nghị để đảm bảo sự kịp thời và minh bạch, người lao động nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận được nhanh nhất và chính xác nhất.

Các mức hỗ trợ người lao động:

- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng hưởng mức 1,8 triệu đồng/người;

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng hưởng mức 2,1 triệu đồng/người;

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng hưởng mức 2,4 triệu đồng/người;

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hưởng mức 2,65 triệu đồng/người;

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng hưởng mức 2,9 triệu đồng/người;

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên hưởng mức 3,3 triệu đồng/người.

Người sử dụng lao động: Được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

T.H