Đường sắt tiếp tục tăng cường tàu khách trên tuyến Bắc - Nam

06:51 | 27/06/2022

|
(PetroTimes) - Đường sắt tiếp tục tăng cường nhiều tàu khách đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng và Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách.
Đường sắt tiếp tục tăng cường tàu khách trên tuyến Bắc   Nam
Ảnh minh họa

Cụ thể, khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thêm 2 mác tàu SE17, SE19 xuất phát từ Hà Nội- ngày 6/7/2022 đến Đà Nẵng; Đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng.

Tàu SE17 xuất phát lúc 20h20, đến Đồng Hới lúc 6h49, đến Huế lúc 10h03, đến Đà Nẵng lúc 14h25. Tàu SE19 xuất phát lúc 19h55, đến Đồng Hới lúc 6h07, đến Huế lúc 9h22, đến Đà Nẵng lúc 12h10.

Khu đoạn Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB5 ngày 10/7/2022 từ Hà Nội đến Đồng Hới; Đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới. Tàu QB5 xuất phát lúc 22h10, đến Đồng Hới lúc 7h20.

Khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang, chạy thêm các tàu SNT7, SNT8, SNT9 giữa Sài Gòn - Nha Trang.

Tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn ngày 20/7/2022 lúc 22h50, đến ga Nha Trang lúc 8h50.

Chiều Nha Trang - Sài Gòn, tàu SNT7 xuất phát ga Nha Trang ngày 23/7/2022 lúc 13h00, đến ga Sài Gòn lúc 23h07; Tàu SNT9 xuất phát ga Nha Trang các ngày 2 và 5/7/2022 lúc 15h00, đến ga Sài Gòn lúc 1h10.

Trước đó, đường sắt cũng cho biết tiếp tục tăng tàu phía Nam tùy theo nhu cầu của hành khách vào các ngày cao điểm hè.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn chạy hàng ngày đôi tàu SE11/SE12 từ ngày 27/6/2022. Tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội lúc 14h05, đến ga Sài Gòn lúc 7h05; Tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn lúc 17h55, đến ga Hà Nội lúc 10h05.

Trong tháng 7/2022, trên tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn, tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn các ngày 1, 5, 9, 11 và các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần; Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn các ngày 3, 6, 8, 12 và các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn, chiều Sài Gòn đi, tàu SNT4 xuất phát Sài Gòn các ngày 1, 8, 14, 15/7/2022; Tàu SNT6 xuất phát ngày 1 và 7/7/2022.

Chiều Nha Trang đi, tàu SNT3 xuất phát Nha Trang các ngày 3, 10 và 17/7/2022; Tàu SNT5 xuất phát các ngày 3, 10 và 17/7/2022; Tàu SNT9 xuất phát các ngày 2 và 5/7/2022.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn, tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn các ngày 1, 2 và 9/7/2022; Tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết các ngày 1, 3 và 10/7/2022.

Đường sắt giảm giá vé tàu dịp cao điểm hè cho nhiều đối tượngĐường sắt giảm giá vé tàu dịp cao điểm hè cho nhiều đối tượng
Đường sắt chạy thường xuyên nhiều đôi tàu trong dịp hèĐường sắt chạy thường xuyên nhiều đôi tàu trong dịp hè

H.T