Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 149, phát hành thứ Ba ngày 28/3/2023

21:03 | 24/03/2023

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 149 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ ^ PVEP giải bài toán bảo đảm sản lượng khai thác ^ Về đất gió vui lễ hội té nước ^ Chủ tịch HĐQT PVFCCo Hoàng Trọng Dũng: PVFCCo vững bước trong hành trình tương lai
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 149, phát hành thứ Ba ngày 28/3/2023

Tạp chí Năng lượng Mới số 149 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam: Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ

- PVEP giải bài toán bảo đảm sản lượng khai thác

- Về đất gió vui lễ hội té nước

- Chủ tịch HĐQT PVFCCo Hoàng Trọng Dũng: PVFCCo vững bước trong hành trình tương lai

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps