Đổi mới công nghệ trong khai thác, chế biến than

13:30 | 01/11/2019

|
Vừa qua, tại TP Hạ Long, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị định hướng hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác, chế biến than - khoáng sản đến năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công Thương), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin, các doanh nghiệp sản xuất than, khoáng sản đã giới thiệu một số nội dung chính, định hướng lớn triển khai chương trình KHCN trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản giai đoạn 2021-2025; tình hình đổi mới công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản giai đoạn 2010-2015, định hướng nghiên cứu phát triển công nghệ nhằm đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực than - khoáng sản giai đoạn 2021-2025; ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN tại doanh nghiệp... Cùng với đó là những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất đòi hỏi phải nghiên cứu, ứng dụng KHCN tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiện quả, giảm tổn thất tài nguyên khoáng sản trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản.

doi moi cong nghe trong khai thac che bien than
TKV hướng tới ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại để xây dựng các mỏ xanh, hiện đại, ít người

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản đã thực hiện đổi mới, hiện đại hóa công nghệ. Việc đầu tư, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tại các doanh nghiệp cơ bản phù hợp với mục tiêu, định hướng, góp phần tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, giảm bệnh nghề nghiệp, giảm tổn thất tài nguyên, khoáng sản.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị trong nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng, đồng thời đề nghị các tập đoàn, tổ chức KHCN, doanh nghiệp khai thác, chế biến than, khoáng sản trong thời gian tới cần bám sát nội dung của Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22-2-2017, qua đó, tăng cường các nhiệm vụ phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ cho các mỏ khai thác, cơ sở chế biến có khả năng áp dụng vào thực tế, gắn với các dự án đầu tư đổi mới công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Quảng Ninh