DMC - Khẳng định thương hiệu trong và ngoài nước

08:29 | 26/04/2018

|
Ra đời từ năm 1990, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) – thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các hóa chất và dịch vụ kỹ thuật: dung dịch khoan, xử lý giếng khoan, làm sạch bằng hóa chất, xử lý môi trường, cung cấp các loại hóa chất phục vụ tìm kiếm, thăm dò, vận chuyển, chế biến và phân phối dầu khí, cung cấp các sản phẩm hóa dầu, sản xuất hóa phẩm phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và nhu cầu của nền kinh tế quốc dân… Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, DMC luôn nỗ lực phấn đấu mang lại các sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng, khẳng định thương hiệu DMC cả trong và ngoài nước.  

Năm 2017, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.660 tỷ đồng và 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 17,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức dự kiến năm 2016 là 13,5%. Kết thúc năm 2017, doanh thu thuần đạt gần 3.330 tỷ đồng, hoàn thành 125,19% kế hoạch doanh thu năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 21,09 tỷ đồng và 11,25 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 84,36% và 63,22% kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế được giao.

Trong quý IV/2017, doanh thu thuần của DMC đạt 613,43 tỷ đồng, giảm 20,23% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi giá vốn hàng bán đạt 567 tỷ đồng, giảm 21,21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 46,35 tỷ đồng, giảm 5,95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu và chi phí tài chính trong kỳ giảm mạnh 39,04% và 92,46% so với quý IV/2016 nhưng 2 khoản mục này có giá trị nhỏ 1,66 tỷ đồng và 1,04 tỷ đồng nên không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của tổng công ty.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí QLDN trong kỳ đều giảm lần lượt 30,06% và 1,76% so với cùng kỳ năm 2016 về 13,24 tỷ đồng và 29,55 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế trong kỳ lần lượt lỗ 860 triệu đồng và 1,41 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2016 các chỉ tiêu này lần lượt là lãi 1,63 tỷ đồng và lỗ 3,09 tỷ đồng.

Mặc dù quý IV/2017 bị lỗ nhưng có sự giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2016 do:

So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế tại Công ty con – Công ty TNHH Dung dịch Khoan M-I Việt Nam giảm 2,49 tỷ đồng nhưng chi phí thuế TNDN tại M-I Việt Nam lại giảm 4,16 tỷ đồng làm lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng.

Công ty mẹ - Tổng Công ty DMC được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư vào các công ty con (DMC miền Nam, DMC miền Bắc) nên chi phí tài chính giảm dẫn đến lợi nhuận tăng tương ứng.

pvc tong cong ty dung dich khoan va hoa pham dau khi
Người lao động DMC tham gia bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (ảnh: Ngọc Lâm)

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 3.330 tỷ đồng, tăng 8,8% yoy. Trong khi giá vốn hàng bán tăng 9,5% yoy lên 3.089 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,1% yoy lên 241,46 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 11,33 tỷ đồng, giảm 24,65% yoy trong khi chi phí tài chính đạt 32,48 tỷ đồng, giảm 14,24% yoy. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đạt 45,7 tỷ đồng và 144,65 tỷ đồng, giảm lần lượt 30,57% yoy và 15,94% yoy. Lợi nhuận khác lỗ 5,8 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 5,2 tỷ đồng.

Cập nhật Báo cáo phân tích DMC tại đây

TTPT - CTCPCK Dầu Khí

loading...