Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị hai ngân hàng

09:08 | 24/03/2023

|
(PetroTimes) - Ngày 23/3/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ngân hàng Nhà nước xử phạt 6 thành viên hội đồng quản trị của EximbankNgân hàng Nhà nước xử phạt 6 thành viên hội đồng quản trị của Eximbank
Vietcombank, VietinBank bổ nhiệm người phụ trách Hội đồng quản trịVietcombank, VietinBank bổ nhiệm người phụ trách Hội đồng quản trị
Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Cụ thể, tại Quyết định số 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Quyết định số 287/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghỉ hưu.

Tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chuyển công tác khác.

Thanh Thùy

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps