Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ

21:00 | 31/08/2023

81 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Quyết định số 2232 ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Quyết định nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ (Chị thị số 18); Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ ngày 17/7/2023 (Chỉ thị số 02) Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về việc tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại Bộ Công Thương với mục đích tăng cường hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng phân công 8 nhiệm vụ rõ ràng tới từng đơn vị trực thuộc Bộ. Cụ thể, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ: Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế thực hiện Kế hoạch này.

Theo đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử; trong đó, tăng cường chế tài xử lý hành vi vi phạm về lưu trữ và cung cấp thông tin theo quy định quản lý nhà nước về thương mại điện tử đối với các chủ thể của hoạt động thương mại điện tử.

Ngoài ra, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý thuế, hải quan và quản lý nhà nước khác theo yêu cầu của Chính phủ.

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường quản lý thuế với hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử trong nước; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu hiện hành.

Mặt khác, trao đổi thông tin với Bộ Tài chính để phục vụ thanh tra, kiểm tra; phối hợp để xử lý vi phạm về hoạt động thương mại điện tử theo quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại điện tử không kê khai, nộp thuế.

Đặc biệt, chủ trì triển khai việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể của hoạt động thương mại điện tử tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam; quản trị, vận hành, bảo đảm ổn định Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Bên cạnh đó, có giải pháp khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ứng dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các sản giao dịch thương mại điện tử.

Rà soát lại Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác của Bộ Công Thương cho phù hợp với việc triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18; làm việc với Bộ Công an về phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Chỉ thị số 18.

Minh Châu