Công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn

Đảm nhận nhiều công trình việc khó

06:49 | 07/08/2019

|
Năm 2019, TKV giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho Công ty CP Than Cao Sơn khá cao: Bóc xúc, vận chuyển 35,7 triệu m3 đất đá; sản xuất 3,8 triệu tấn than các loại; tiêu thụ 3,7 triệu tấn than, lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, doanh thu bán than tăng 30% so với năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn tìm những giải pháp tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công đoàn cùng với Giám đốc và Đoàn Thanh niên công ty xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua lao động sản xuất giỏi, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với phương châm, mỗi công đoàn bộ phận xây dựng một chương trình hành động, đăng ký với công đoàn công ty xử lý những công trình, việc khó, đáp ứng thiết thực yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn lao động. Trong đó có các phần việc quan trọng như: Công trình nâng cao chất lượng các tuyến đường vận chuyển than đất; quản lý chống âm đất đá, bảo đảm thời gian và nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị; thực hiện đúng, đủ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định ATVSLĐ; tự chủ an toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên...

dam nhan nhieu cong trinh viec kho
Khai thác than tại Công ty CP Than Cao Sơn

Đặc biệt, trong tháng 5 - tháng cao điểm thi đua - toàn công ty có 15 công trình đăng ký giải quyết việc khó do các công đoàn bộ phận thực hiện độc lập hoặc liên danh đã hoàn thành, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: Công trình cải tạo mở thông tuyến đường vận chuyển tầng +20 góp phần rút ngắn cung độ vận chuyển đất đá đi bãi thải 1,5km của Công đoàn Công trường khai thác I; công trình đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của các bộ phận Công đoàn Phân xưởng vận tải 3, 4, 7; công trình vệ sinh môi trường toàn bộ các khu vực nhà ăn của Công đoàn Phân xưởng đời sống; 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Riêng Công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn đã đăng ký đảm nhận với Công đoàn TKV thực hiện công trình Thi công hệ thống mương thoát nước từ hố lắng mức +65m xuống mức +33m trên khai trường mỏ phục vụ công tác phòng chống mưa bão. Công trình đến nay đã đi vào hoạt động, giúp triệt tiêu khối lượng nước lớn xuống lòng moong của mỏ, không chỉ giảm chi phí mà còn có hiệu quả tích cực về an toàn phòng hộ cho khai trường trong mùa mưa bão.

Những nỗ lực đó đã đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Than Cao Sơn. 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng bóc xúc đất đá của công ty đạt 12,8 triệu m3, đạt 50,76% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu than khai thác, than tiêu thụ, doanh thu bán than đều đạt 57,1-60,4% kế hoạch 5 năm.

Hiện nay, Công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn đang tiếp tục triển khai, vận động công nhân lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động và năng lực thiết bị để hoàn thành vượt mức kế hoạch, với phương châm thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố xảy ra tai nạn và tai nạn nghiêm trọng.

Quảng Ninh