Thứ bảy 14/12/2019 12:01
  • dam nhan nhieu cong trinh viec kho

    Đảm nhận nhiều công trình việc khó

    Năm 2019, TKV giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho Công ty CP Than Cao Sơn khá cao: Bóc xúc, vận chuyển 35,7 triệu m3 đất đá; sản xuất 3,8 triệu tấn than các loại
Xin chờ trong giây lát...