Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất hơn 4,9 tỷ kWh trong năm 2021

18:37 | 25/02/2021

|
(PetroTimes) - 4,907 tỷ kWh là mục tiêu sản lượng sản xuất năm nay của Công ty Thủy điện Ialy, đồng thời quản lý vận hành an toàn cả 3 nhà máy thủy điện.
Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất hơn 4,9 tỷ kWh trong năm 2021
Các tổ máy của NMTĐ Ialy luôn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp sản lượng điện lớn cho hệ thống

Theo kế hoạch, sản lượng của Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Ialy là 3,344 tỷ kWh, NMTĐ Sê San 3 là 1,199 tỷ kWh, NMTĐ Pleikrông là 364 triệu kWh.

Ngay từ đầu năm, công ty đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công việc, vừa thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập theo quy định, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa của Chính phủ, vừa đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình xả lũ và trong mùa khô.

Một trong những công tác trọng tâm năm nay, công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất; khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN. Các phân xưởng vận hành duy trì kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về điều độ hệ thống điện, tuân thủ quy trình thao tác; sử dụng hiệu quả module phần mềm RCM trong phần mềm quản lý kỹ thuật.

Trong năm 2020, 3 nhà máy của công ty sản xuất được 4,152 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh. Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quỹ phát triển rừng Việt Nam với tổng số tiền ước là 786 tỷ đồng.

Ngân Hà