Công ty Cổ phần than Hà Tu (TKV): Tiết giảm chi phí là giải pháp sống còn

07:10 | 30/03/2014

|
Trong năm 2014, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục đặt mục tiêu cho Công ty Cổ phần than Hà Tu là duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Năng lượng Mới số 308

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thì năm 2014, việc tiết kiệm, tiết giảm tối đa các loại chi phí để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thương trường vẫn đang được coi là giải pháp tháo gỡ khó khăn hữu hiệu nhất cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Theo kế hoạch được đã được phê duyệt của TKV, trong năm nay than Hà Tu tiếp tục tiết giảm 5% chi phí sản xuất kinh doanh với giá trị 95 tỉ đồng, cùng với đó là tăng phẩm cấp than sản xuất so với kế hoạch cũng đồng nghĩa với việc giảm 34 tỉ đồng doanh thu. Đây là một trong những khó khăn mà than Hà Tu gặp phải trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014.

Khai trường Công ty than Hà Tu

Năm 2014, than Hà Tu phấn đấu khối lượng đất đá bốc xúc phải đạt 18,7 nghìn m3, tiêu thụ được 1,6 triệu tấn, doanh thu đạt gần 1.900 tỉ đồng, riêng lợi nhuận than là 26,6 tỉ đồng; đảm bảo thu nhập cho người lao động ở mức 6,2 triệu đồng/người/tháng. Những chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có nhiều biến động khó lường. Nhưng với nỗ lực của ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân viên, chủ trương của than Hà Tu sẽ là huy động tối đa nguồn lực hiện có, xây dựng các phương án quản lý tiên tiến, hiệu quả để đưa năng suất lao động tăng 5-10%. Phấn đấu đưa tỷ lệ lao động khu vực phục vụ phụ trợ và gián tiếp giảm ít nhất 3% so với năm 2013. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương hợp lý giữa các khu vực trong sản xuất, nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch được giao, than Hà Tu sẽ bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, sản xuất và giao nộp sản phẩm bảo đảm đúng tiến độ, tận dụng thời tiết thuận lợi để sản xuất. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu bảo đảm thực hiện kế hoạch sản lượng được giao. Đáp ứng nguồn than cám tốt từ cám 5a trở lên theo kế hoạch điều hành hằng tháng, quý của Tập đoàn, xây dựng cơ chế khuyến khích mở rộng khách hàng tiêu thụ than cục don tối thiểu 35.000 tấn.

Công ty cũng sẽ tăng cường công tác quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, an toàn, bảo vệ môi trường. Cụ thể, quản lý chặt chẽ công nghệ và trình tự khai thác hợp lý, quản trị chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, chất lượng than khai thác bằng biện pháp giao khoán từng tháng, từng khu vực khai thác cho các công trường khai thác và các bộ phận liên quan. Phẩm cấp than nguyên khai giảm 0,3-0,5% Ak so với kế hoạch kỹ thuật được Tập đoàn duyệt, nhằm nâng cao chất lượng than giao nộp. Tăng cường quản lý công tác chế biến sâu để nâng chất lượng than và tăng tỷ lệ thu hồi nhưng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và công tác môi trường trong công tác chế biến sâu. Tập trung nghiên cứu phương án chế biến tuyển rửa bã sàng, bã don từ sàng khô than sạch nhằm tăng tỷ lệ thu hồi và không phát sinh chi phí sản xuất của công ty.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành sản xuất và quản lý, quản trị chi phí và lao động tiền lương. Đảm bảo phát huy vai trò điều hành sản xuất của phòng ĐKSX, tổ điều hành vận tải để nâng cao được năng suất thiết bị tự làm, đặc biệt các đơn vị vân tải than, đất… Bám sát sự điều hành của Tập đoàn, phối hợp với công ty kho vận để thực hiện giao nộp sản phẩm theo cơ chế tổ chức mới, đảm bảo quản lý tốt về số lượng và chất lượng than giao nộp nhưng không ách tắc quá trình tiêu thụ.

Sẽ hoàn thiện tổ chức lại công tác cập nhật, thống kê theo dõi sản lượng, đưa công tác thống kê sản lượng về phòng kế toán thống kê. Tiếp tục củng cố công tác nghiệm thu khối lượng mỏ, nghiệm thu công tác sửa chữa thiết bị, gia công phục hồi giao trách nhiệm cho phòng kế toán theo dõi cập nhật một số vật tư lớn có giá trị như lốp, xích…

Tiếp tục nâng cao vai trò quản trị chi phí, tiết giảm các định mức, quy trình cập nhật, theo dõi từ công trường tới phòng, ban của công ty. Thực hiện khoán giá thành công đoạn sản xuất, kiên quyết dừng các thiết bị, xe máy nào tăng chi phí không đảm bảo giá thành không được tham gia sản xuất. Đảm bảo thực hiện chỉ thị tiết giảm 5% tổng chi phí theo Chỉ thị 65 của Tổng giám đốc Tập đoàn.

Thực hiện đúng quy định của Tập đoàn về giãn cách tiền lương, khoán tỷ lệ tiền lương gián tiếp. Một số công việc liên quan đến công tác tiền lương cần giải quyết ngay như: định mức và trả lương cho các khâu phục vụ, phụ trợ, các công việc phát sinh ngoài kế hoạch. Đặc biệt là các xưởng sửa chữa, khâu sàng tuyển…

Công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong khai trường mỏ, tăng cường quản lý than tiêu thụ giao nộp chống gian lận thương mại, giám sát kiểm tra chặt chẽ việc thuê các đối tác ngoài để tránh việc lợi dụng kẽ hở để ăn cắp than, nhiên liệu, vật tư của công ty. Kiểm tra chặt chẽ xe ra vào mỏ. Phối hợp với các cơ quan tại địa phương để quản lý đảm bảo phát triển hài hòa trên địa bàn.

Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu các đơn vị không sản xuất than thực hiện việc sắp xếp và điều chỉnh lại định mức, khoán chi phí và doanh thu đảm bảo giải quyết được công ăn việc làm cho số lao động dôi dư tự chi trả lương và lễ tết cho người lao động. Đúc kết rút kinh nghiệm công tác thuê thiết bị của các đối tác để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Lãnh đạo công ty cũng xác định, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí trong sản xuất là yếu tố quan trọng vì mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong năm 2014.

Nguyễn Kiên